Αποστείρωση VHP

  • VHP Sterilization

    Αποστείρωση VHP

    Η σειρά απολυμαντικού διάχυσης υπεροξειδίου υδρογόνου BDS-H χρησιμοποιεί αέριο υπεροξείδιο υδρογόνου ως απολυμαντικό και παράγοντα αποστείρωσης. Κατάλληλο για απολύμανση αερίων σε περιορισμένους χώρους, επιφάνειες σωλήνων και εξοπλισμό.