Κουκούλα

  • BFA Series Ventilated Type

    BFA Series αεριζόμενος τύπος

    Το καπνό αναθυμιάσεων αποτελεί πρωταρχικό φράγμα για την προστασία του πειραματικού προσωπικού από τοξικές χημικές αναθυμιάσεις σε χημικά εργαστήρια. Είναι μια σημαντική πειραματική συσκευή ασφάλειας που εξαλείφει αποτελεσματικά τους χημικούς καπνούς, τους ατμούς, τη σκόνη και τα τοξικά αέρια που παράγονται κατά τη διάρκεια χημικών πειραμάτων και προστατεύει τους εργαζόμενους και το εργαστηριακό περιβάλλον.

  • BAT Series In-room Circulated Type

    Σειρά BAT Κυκλοφορημένος Τύπος στο δωμάτιο

    Το καπάκι απαγωγής αυτοκαθαριζόμενων χωρίς σωλήνα είναι ένα καπνό απαγωγής που δεν απαιτεί εξωτερικό εξαερισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρά και μεσαία χημικά πειράματα και ρουτίνα χημικών πειραμάτων για την προστασία των χειριστών και του περιβάλλοντος από επιβλαβή αέρια και λάσπη.