Καθαρισμός πάγκου

  • CJV Series Clean Bench

    Καθαρός πάγκος σειράς CJV

    Ο καθαρός πάγκος μπορεί να παρέχει καθαρό περιβάλλον εκατό επιπέδων στην περιοχή εργασίας και τα αντικείμενα δοκιμής μπορούν να λειτουργούν στην περιοχή εργασίας για να αποφευχθεί η μόλυνση των δοκιμαστικών αντικειμένων. Οι καθαρές πάγκοι χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπου απαιτείται προστασία του προϊόντος. Όπως ιατρική και υγεία, επιστημονικά πειράματα, ηλεκτρονικά, όργανα ακριβείας, γεωργία, τρόφιμα και άλλες βιομηχανίες.